Ferienhaus Baltyk
Cennik

max. Osob/ wielkosc W sezonie
01.07. az do 31.08
Poza sezonem
01.09. az do 31.06.
Mieszkanie 1  75 m² 400,- zł‚. za dobę 350,-zł‚. za dobę
Mieszkanie 2  60 m² 400,- zł‚. za dobę 350,- zł‚. za dobę
Apartament  28 m² 300,- zł‚. za dobę 250,- zł‚. za dobę

 .

Opłata klimatyczna – osoba dorosła 2,50.- zł. za dobê.
Opłata klimatyczna – dziecko 2,50.- zł. za dobê.

W miesiącach letnich dniami przyjazdu i wyjazdu są soboty.
Dzieñ przyjazdu rozpoczyna siê od godz. 16 , dzieñ odjazdu koñczy siê o godz. 10.

Przy rezerwacji obowiązuje zadatek w wysokości 30% wartości pobytu (w ciągu 3 dni ).


Frank Burger
BGZ S.A. Koszalin
Kod Swift GOPZPLPW
Rachunek nr. 08 2030 0045 1130 0000 0596 0290